Modernizacje węzłów w trakcie.

Trwają prace modernizacyjne odległych węzłów sieciowych. Coraz więcej miejscowości umożliwia skorzystanie z łączy o przepływności do abonenta powyżej 10 Mbit/s

Script logo